Embrainz Logo Embriq, Dronning Eufemias gate 16 •
ONS 22 Juni 2016 • 16:30

Registrer

Tema: Your Digital Future

Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet. Det handler ganske enkelt om - Your digital future!

Kambiz Karimiha

Hva er «Disruptive innovation» ?

16:30 - 16:50

Hva er «Disruptive innovation» ?
Analytikerne advarer at utviklingen vil true mange eksisterende bedrifter. Teknologien snur etablerte bransjer fullstendig på hodet. Alle bransjer og hele verdikjeder blir berørt. Men det skaper også muligheter. Tjenester alene vil utgjøre et marked verdt 263 milliarder dollar i 2020 i USA. Mange ser ikke direkte muligheter og gevinster foreløpig. Men her bør man henge med i svingene og få i gang tankevirksomheten.

Kambiz Karimiha har lang erfaring innenfor salg og forretningsutvikling og et brennende engasjement for mulighetsrommet ny teknologi gir i bedriftsmarkedet. I dag jobber han som salgssjef i Embriq for forretningsområde Consulting og er kontinuerlig søkende på hvordan Embriq kan angripe nye muligheter i vår bransje.

Hva er «Disruptive innovation» ?
Analytikerne advarer at utviklingen vil true mange eksisterende bedrifter. Teknologien snur etablerte bransjer fullstendig på hodet. Alle bransjer og hele verdikjeder blir berørt. Men det skaper også muligheter. Tjenester alene vil utgjøre et marked verdt 263 milliarder dollar i 2020 i USA. Mange ser ikke direkte muligheter og gevinster foreløpig. Men her bør man henge med i svingene og få i gang tankevirksomheten.

Kambiz Karimiha har lang erfaring innenfor salg og forretningsutvikling og et brennende engasjement for mulighetsrommet ny teknologi gir i bedriftsmarkedet. I dag jobber han som salgssjef i Embriq for forretningsområde Consulting og er kontinuerlig søkende på hvordan Embriq kan angripe nye muligheter i vår bransje.

Ove Konestabo

Connected store og de traurige fundamentene for framtidens IT

16:50 - 17:10

Connected store og de traurige fundamentene for framtidens IT
Butikkjedene digitaliseres og IT støttet kundeopplevelse er industriens nye mantra. Dette setter nye krav til driftspartnere og tjenestene som tilbys. I dette foredraget vil Ove Konestabo fortelle om de fundamentale forutsetningene for at denne visjonen skal kunne oppfylles. "Connected Store» kan øke effektiviteten og legge fundamentet for framtidens tjenester og krav.

Ove er salgsjef for Embriq Operations og jobber tett med teknikere for å få fram forretningsverdi fra IT.

Lars Olsson

ERA-Net - European Pattern Recognition Project

17:10 - 17:30

ERA-Net - European Pattern Recognition Project
Presentation av ERA-Net projektets uppdrag i stort och speciellt Embriqs del i detta.

Embriq är ansvariga för Work package 3 (WP3) där vi ska titta på "Power Consumption Studies through Pattern Recognition". Målet med WP3 är: «To increase the share of renewable energy production in the system and to increase the flexibility». Vi ska utveckla, testa och validera metoder för att söka och hitta oönskade händelser i elnätet för att möjliggöra integration av förnybar elproduktion och öka flexibiliteten.

Lars Olsson has previously worked as CEO of Falbygden Energy and CEO of Gothenburg Energy Networks AB. In 2009, Lars Project Manager for Measurement 2009 and is responsible for replacement of 270,000 meters in Gothenburg, Falbygden and Partille. On Falbygden Energy conducted Lars development projects using funds from the Energy Agency, Elforsk and Göteborg Energi AB (R & D) within the program smart grid innovation and has been active in the field in a number of years. Targeting projects were mainly the connection of renewable energy in the form of wind power and bio energy and energy storage.

Connected store og de traurige fundamentene for framtidens IT
Butikkjedene digitaliseres og IT støttet kundeopplevelse er industriens nye mantra. Dette setter nye krav til driftspartnere og tjenestene som tilbys. I dette foredraget vil Ove Konestabo fortelle om de fundamentale forutsetningene for at denne visjonen skal kunne oppfylles. "Connected Store» kan øke effektiviteten og legge fundamentet for framtidens tjenester og krav.

Ove er salgsjef for Embriq Operations og jobber tett med teknikere for å få fram forretningsverdi fra IT.

ERA-Net - European Pattern Recognition Project
Presentation av ERA-Net projektets uppdrag i stort och speciellt Embriqs del i detta.

Embriq är ansvariga för Work package 3 (WP3) där vi ska titta på "Power Consumption Studies through Pattern Recognition". Målet med WP3 är: «To increase the share of renewable energy production in the system and to increase the flexibility». Vi ska utveckla, testa och validera metoder för att söka och hitta oönskade händelser i elnätet för att möjliggöra integration av förnybar elproduktion och öka flexibiliteten.

Lars Olsson has previously worked as CEO of Falbygden Energy and CEO of Gothenburg Energy Networks AB. In 2009, Lars Project Manager for Measurement 2009 and is responsible for replacement of 270,000 meters in Gothenburg, Falbygden and Partille. On Falbygden Energy conducted Lars development projects using funds from the Energy Agency, Elforsk and Göteborg Energi AB (R & D) within the program smart grid innovation and has been active in the field in a number of years. Targeting projects were mainly the connection of renewable energy in the form of wind power and bio energy and energy storage.

Gisle Austefjord

Smarte hjem
– hvor smarte er de?

17:30 - 17:50

Smarte hjem – hvor smarte er de?
Vi har lenge snakket om smarte hjem og hvordan de skal revolusjonere hverdagen vår, men hvor smarte er de, og hvor langt tør vi gå?

Gisle Austefjord jobber som utvikler på Quant core teamet hos Embriq. Når han ikke driver med oppussing, graver han seg inn i en verden av duppeditter og kode for å automatisere hjemmet sitt.

Åsmund M. Frengstad

Smart Urban Mobilitet
– IoT og e-mobilitet
«match made in heaven»?

18:05 - 18:25

Smart Urban Mobilitet – IoT og e-mobilitet «match made in heaven»?
Persontransportens fremtid er elektrisk, men hvordan kommer vi dit? I dag tjener ingen penger på e-mobilitet og få markeder er mer subsidiert, utfordrer eksisterende modeller eller skaper mer misunnelse. Hvordan kan software og enkle teknologiske prinsipper snu denne trenden?

Åsmund Møll Frengstad er grunnlegger og daglig elder av Meshcrafts AS. Meshcrafts har ett mål om å demokratisere verdi kjedene, digitalisere og tilgjengeliggjøring tjenester for e-mobilitet. Gjennom bruk av sanntidsdata skaper Meshcrafts nye forretningsmuligheter og tjenester for alle aktører innen e-mobilitet.

Smarte hjem – hvor smarte er de?
Vi har lenge snakket om smarte hjem og hvordan de skal revolusjonere hverdagen vår, men hvor smarte er de, og hvor langt tør vi gå?

Gisle Austefjord jobber som utvikler på Quant core teamet hos Embriq. Når han ikke driver med oppussing, graver han seg inn i en verden av duppeditter og kode for å automatisere hjemmet sitt.

Smart Urban Mobilitet – IoT og e-mobilitet «match made in heaven»?
Persontransportens fremtid er elektrisk, men hvordan kommer vi dit? I dag tjener ingen penger på e-mobilitet og få markeder er mer subsidiert, utfordrer eksisterende modeller eller skaper mer misunnelse. Hvordan kan software og enkle teknologiske prinsipper snu denne trenden?

Åsmund Møll Frengstad er grunnlegger og daglig elder av Meshcrafts AS. Meshcrafts har ett mål om å demokratisere verdi kjedene, digitalisere og tilgjengeliggjøring tjenester for e-mobilitet. Gjennom bruk av sanntidsdata skaper Meshcrafts nye forretningsmuligheter og tjenester for alle aktører innen e-mobilitet.

Hein Kristiansen

Praktisk Kryptering av Innholdsdata

18:25 - 18:45

Praktisk Kryptering av Innholdsdata
Vi tar en titt på hvordan Embriq sikrer transport av innholdsdata, uansett lokasjon og sensitivitet, ved hjelp av konvolutt kryptering.

Hein Kristiansen har over 20 års praktisk erfaring med å designe, bygge og implementere systemer. Han har jobbet for store internasjonale selskaper som Enron og Gazprom, og har vært systemleverandør til flere ledende analyseselskaper i Norden. I dag jobber Hein som Lead Architect for Rejlers Embriq AS og er ansvarlig for vår fremtidige systemarkitektur.

Jone Løvvik

Blockchain
– et strategisk perspektiv

18:45 - 19:30

Blockchain – et strategisk perspektiv
Ledende «synsere» hevder at Blockchain vil kunne revolusjonere alle industrier og samfunnet. Acando har gjennomført en strategisk analyse knyttet til Blockchain hvor vi har sett nærmere på strategiske drivere, hvilke anvendelsesområder som er aktuelle, hvilke industrier som kan bli berørt og ha nytte av Blockchain og hvilke aktører som nå posisjonerer seg i forhold til Blockchain. Energibransjen er et av områdene hvor Blockchain kan skape helt nye forretningsmodeller, og innlegget vil også berøre dette.

Jone Løvvik leder forretningsområdet Management Consulting i Acando. Han har spesiell fokus på hvordan teknologien og digitale trender kan påvirke og skape nye forretningsmodeller for bransjer og virksomheter, og har bistått flere virksomheter i deres strategiske utvikling ved strategisk analyse og strategiutvikling i den digitale æra. Løvvik har bred bakgrunn som leder fra nasjonale og internasjonale virksomheter blant annet som leder av Gartners europeiske konsulentvirksomhet.

Praktisk Kryptering av Innholdsdata
Vi tar en titt på hvordan Embriq sikrer transport av innholdsdata, uansett lokasjon og sensitivitet, ved hjelp av konvolutt kryptering.

Hein Kristiansen har over 20 års praktisk erfaring med å designe, bygge og implementere systemer. Han har jobbet for store internasjonale selskaper som Enron og Gazprom, og har vært systemleverandør til flere ledende analyseselskaper i Norden. I dag jobber Hein som Lead Architect for Rejlers Embriq AS og er ansvarlig for vår fremtidige systemarkitektur.

Blockchain – et strategisk perspektiv
Ledende «synsere» hevder at Blockchain vil kunne revolusjonere alle industrier og samfunnet. Acando har gjennomført en strategisk analyse knyttet til Blockchain hvor vi har sett nærmere på strategiske drivere, hvilke anvendelsesområder som er aktuelle, hvilke industrier som kan bli berørt og ha nytte av Blockchain og hvilke aktører som nå posisjonerer seg i forhold til Blockchain. Energibransjen er et av områdene hvor Blockchain kan skape helt nye forretningsmodeller, og innlegget vil også berøre dette.

Jone Løvvik leder forretningsområdet Management Consulting i Acando. Han har spesiell fokus på hvordan teknologien og digitale trender kan påvirke og skape nye forretningsmodeller for bransjer og virksomheter, og har bistått flere virksomheter i deres strategiske utvikling ved strategisk analyse og strategiutvikling i den digitale æra. Løvvik har bred bakgrunn som leder fra nasjonale og internasjonale virksomheter blant annet som leder av Gartners europeiske konsulentvirksomhet.

Agenda

Ons. 22 Juni

16:30
Hva er «Disruptive innovation» ?
Kambiz Karimiha
16:50
Connected store og de traurige fundamentene for framtidens IT
Ove Konestabo
17:10
ERA-Net - European Pattern Recognition Project
Lars Olsson
17:30
Smarte hjem – hvor smarte er de?
Gisle Austefjord
17:50
PAUSE
18:05
Smart Urban Mobilitet – IoT og e-mobilitet «match made in heaven»?
Åsmund M. Frengstad
18:25
Praktisk Kryptering av Innholdsdata
Hein Kristiansen
18:45
Blockchain – et strategisk perspektiv
Jone Løvvik
19:30
FINISH /
NETWORKING

Register

Alle felter må fylles ut